I v tomto školním roce budeme navštěvovat základní a střední školy a besedovat s žáky či studenty o šikaně a domácím násilí. Jako první jsme navštívili gymnázium B. Němcové, kde se na besedě s našimi psychology vystřídaly rovnou tři třídy. Projekt přednášek je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.