S klubem seniorů, který působí v domě s pečovatelskou službou Harmonie, Udržujeme dlouhodobě přátelské vztahy. Členové tohoto klubu jsou např. našimi pravidelnými dobrovolníky na akcích pro rodiny s dětmi. Rádi jsme proto přijali pozvání na jejich akci Loučení s létem. Naše kolegyně Mgr. Magda Balážová a Dita Balcarová zde pohovořily o práci poradny NOMIA, pozvaly všechny přítomné na Nomíkovo zábavné odpoledne – ať už jako návštěvníky, kteří doprovodí svá vnoučata, nebo jako dobrovolníky k jednotlivým stanovištím soutěží pro děti.