Dvě skupiny žáků 7. tříd se vystřídaly na besedě s psychologem poradny NOMIA Mgr. M. Bubeníkem. Jako posilu jsme si tentokrát přibrali studentku – praktikantku Nikoletu Brátovou. Vystupování před dětmi zvládla na jedničku.

Tématem besedy bylo opět domácí násilí, šikana i další formy nežádoucího chování, s nímž se mohou děti setkat.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.