Událo se

 

Fotografie ze všech akcí najdete na našem profilu Rajče , nejrůznější videa pak na našem Youtube kanálu

 

Školící program pro pracovníky magistrátu
 24. - 26. 10. 2017

Mgr. Miroslav Bubeník byl jedním ze školitelů na třídenním vzdělávacím programu pro pracovníky oddělení koncepcí a sociální péče magistrátu města Hradce Králové. Školení probíhalo v Rokytnici v Orlických horách a Mgr. Bubeník vedl zážitkové semináře a nácviky interaktivní diskuze orientované na práci s klientem, umění profesionálního rozhovoru a také ošetření profese sociálního pracovníka z hlediska syndromu vyhoření.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška v ZŠ Vocelova
 20. 10. 2017

Psychologové z Dětského krizového centra NOMIA PhDr. Jolana Moravcová a Mgr. Miroslav Bubeník přijeli za žáky základní školy Vocelova. Zde besedovali nejprve s deváťáky a potom s osmáky o šikaně, domácím násilí a práci Dětského krizového centra NOMIA. Zahájili jsme tak celý cyklus přednášek určený žákům 2. stupně, který bude probíhat v průběhu tohoto školního roku. Realizovat jej můžeme díky finanční podpoře NROS.

Zobrazit celou událost

 

Studenti gymnázia pomáhají
 9. - 13. 10. 2017

Studenti gymnázia Boženy Němcové pro nás již podruhé zorganizovali veřejnou sbírku. V centru města vybírali peníze do zapečetěných kasiček a prodávali i naše reklamní výrobky. Výtěžek sbírky bude využit pro práci s klienty Dětského krizového centra NOMIA. Vybralo se celkem 5 881 Kč.

Zobrazit celou událost

 

Prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách
 17. 10. 2017

Ředitel poradny NOMIA Mgr. Miroslav Bubeník byl školitelem vzdělávacího programu pro učitele, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky. Program v rozsahu sedmi vyučovacích hodin proběhl v Národním institutu pro další vzdělávání v Pardubicích. Účastníci školení se seznámili s problematikou domácího násilí a učili se správně komunikovat a pracovat s dětmi, které jsou svědky tohoto násilí. K výuce byl použit norský animovaný film Zuřivec, vytvořený ve spolupráci s týmem psychologů.

Zobrazit celou událost

 

Seminář „Úmrtí v rodině“
 17. 10. 2017

Seminář s názvem „Úmrtí v rodině“ se konal v knihovně města HK a byl určen pro všechny, kteří jsou členy skupiny komunitního plánování pro rodiny s dětmi a mládež. Téma smrti je v dnešní době velmi často tabuizováno a tak všechny organizace, které pracují s rodinami, přivítaly možnost zúčastnit se společného setkání a hovořit o tom. Právě Dětské krizové centrum NOMIA často pomáhá dětem, které se snaží překonat trauma ze ztráty blízké osoby.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška pro rodiče
 18. 10. 2017

Tématem tzv. sešívaných rodin se zabývala přednáška s názvem „Moje děti, tvoje děti, naše děti“. Lektorem byl speciální pedagog – etoped Mgr. Jan Vacek a hovořil o tom, jak vyřešit problémy mezi nevlastními sourozenci, jak vychovávat partnerovy děti, jak sladit rozdílné výchovné přístupy a p. Jako vždy byl součástí přednášky také dětský koutek, v němž se přítomným dětem věnovaly studentky, aby se rodiče mohli v klidu vzdělávat.

Zobrazit celou událost

 

Videoklip o šikaně
 24. 9. 2017

Poradna NOMIA se podílela na tvorbě scénáře klipu k písni Probdělý noci od skupiny zakázanÝovoce. Nový klip měl premiéru na konci září a jeho cílem je upozornit na šikanu ve školních kolektivech a přesvědčit ty, kterých se šikana týká, i ty, kteří jsou jejími svědky, aby nezůstali lhostejní. V závěru klipu je odkaz na on-line poradnu NOMIA.

Zobrazit celou událost

 

Nomíkovo zábavné odpoledne
 13. 9. 2017

Letošní ročník Nomíkova zábavného odpoledne poznamenala nepřízeň počasí, celý den pršelo a foukal silný vítr. I přes to se na akci sešla téměř stovka lidí. Jako obvykle jsme měli připraveny různé soutěže a aktivity pro děti všeho věku a také výtvarné workshopy. Některé aktivity (jako např. malování chodníkovými křídami) jsme museli vzhledem k chladnému a deštivému počasí zrušit, ale i tak se…

Zobrazit celou událost

 

Dny sociální práce
 22. 9. 2017

Naše kolegyně Dita Balcarová a Jana Turnovská se zúčastnily mezinárodní vědecké konference s názvem XIV. Hradecké dny sociální práce. Tato konference se tradičně pořádá v budově Univerzity Hradec Králové a protože poradna NOMIA je též akreditovaným univerzitním pracovištěm pro výkon praxí studentů sociálních oborů, účastníme se jí pravidelně.

Zobrazit celou událost

 

Seminář pro pracovníky OSPOD
 25. 8. 2017

Interaktivní seminář představil sociálním pracovníkům metodu Lawick, která se v naší poradně využívá pro skupinovou práci s rozcházejícími se rodičovskými páry, jejichž děti jsou traumatizovány rodičovskými spory. Účastníci semináře tak měli možnost zažít na vlastní kůži, jak se cítí dítě při hádkách rodičů nebo v tzv. tiché domácnosti. Součástí semináře bylo i promítání výukového animovaného…

Zobrazit celou událost

 

Školení a semináře
 

květen - červen 2017

Během května a června proběhlo v NOMIA celkem 5 vzdělávacích akcí pro pracovníky OSPOD z různých regionů, soudce a také členy skupiny komunitního plánování MmHK. Lektorem těchto školení a seminářů byl ředitel NOMIA Mgr. Miroslav Bubeník. Účastníkům jsme představili program Lawick, hovořili jsme s nimi o domácím násilí na základě promítání animovaného…

Zobrazit celou událost

 

Beseda se seniory
 

19. 6. 2017

Psycholožka PhDr. Jolana Moravcová z poradny NOMIA si v Domově U Biřičky povídala se seniory o tom, jak překonat pocity opuštěnosti po odchodu návštěvy. Témata besed si vybírají sami obyvatelé domova. Naše spolupráce s tímto zařízením trvá již 2 roky a chtěli bychom v ní i nadále pokračovat.

Zobrazit celou událost

 

Trutnovský půlmaraton
 

10. 6. 2017

Již podruhé bylo Dětské krizové centrum NOMIA osloveno pořadateli Trutnovského půlmaratonu, zda by mohlo zorganizovat program pro děti na této akci. Stejně jako v loňském roce jsme nabídli dětem mnoho sportovních i relaxačních aktivit a her. A přestože počasí pořadatelům letos příliš nepřálo, návštěvníků dorazilo dost.

Zobrazit celou událost

 

Klip o šikaně
 

5. 6. 2017

Na návštěvu do poradny NOMIA přijeli členové rockové kapely zakázanÝovoce a také režisér České televize Tomáš Krejčí. Chtěli by natočit klip, který by se zabýval šikanou na školách, a proto oslovili naši poradnu se žádostí o spolupráci.

Zobrazit celou událost

 

Den dětí s beruškou
 

1. 6. 2017

Dopoledne plné pohybových i výtvarných aktivit pro nejmenší děti a jejich rodiče připravil klub maminek Kouzelná beruška.

Zobrazit celou událost

 

Den rodiny
 

14. 5. 2017

Den rodiny je v Hradci Králové již tradiční akcí. Také Dětské krizové centrum NOMIA a klub maminek Kouzelná beruška zde měly stánek s mnoha aktivitami pro děti všeho věku. Akce se konala v Jiráskových sadech za krásného slunečného počasí a tak byl počet návštěvníků velmi vysoký. Pro naši organizaci jsou podobné akce příležitostí, jak seznámit veřejnost s činností a programy poradny NOMIA.

Zobrazit celou událost

 

Give & Gain Day
 

19. 5. 2017

Mezinárodního dobrovolnického dne Give & Gain Day 2017 se v celé republice zúčastnilo téměř 40 společností s tisícovkou dobrovolníků. Podpořilo tak více než 90 neziskových organizací, mezi nimiž byla i NOMIA.

Zobrazit celou událost

 
 

Vyběhněme s násilím
 


5. 5. 2017

Již 2. ročník sportovně charitativní akce s názvem „Vyběhněme s násilím“ připravily studentky sociální patologie a sociologie pedagogické fakulty UHK spolu s Poradnou pro oběti násilí NOMIA. Myšlenkou této akce je upozornit na násilí ve společnosti a na potřebu pomoci obětem násilí. Běh získal záštitu primátora města Hradce Králové.

Zobrazit celou událost

 

Velikonoce v Kouzelné berušce
 


6. a 13. 4. 2017

Cvičení rodičů s dětmi s jarní a velikonoční motivací, zpívánky a výroba jednoduchých velikonočních dekorací – taková byla náplň dvou čtvrtečních programů klubu maminek před jarními svátky. Klub byl otevřen i o velikonočních prázdninách a proto ho v tento čas využily i maminky se staršími dětmi.

Zobrazit celou událost

 

Workshop o dobrovolnictví v Ostravě
 


29. 3. 2017

Čtyři pracovnice NOMIA, které se podílejí na práci našeho dobrovolnického centra, se v Ostravě zúčastnily workshopu, který jim přímo na míru sestavila vedoucí zdejšího dobrovolnického centra Ing. Dagmar Hoferková. Naše kolegyně načerpaly mnoho teoretických informací, ale měly také možnost si v praxi vyzkoušet např. přijímací rozhovor s uchazečem o dobrovolnictví.

Zobrazit celou událost

 

Pedagogické dny na UHK
 

29. 3. 2017

NOMIA je akreditovaným univerzitním pracovištěm pro výkon odborných praxí studentů několika oborů pedagogické fakulty i Ústavu sociální práce. Proto se koordinátorka studentských praxí Mgr. Marcela Hudečková zúčastnila pedagogických dnů, které proběhly v prostorách univerzity.

Zobrazit celou událost

 

Slavnostní večer s OFS
 
23. 3. 2017

Dita Balcarová a Jana Turnovská se zúčastnily slavnostního večera v restauraci Duran, kde převzaly šek na 20 000 Kč od Okresního fotbalového svazu. Velmi si vážíme jak tohoto finančního daru, tak i nabídky další spolupráce. Děkujeme celému OFS a jmenovitě pak Ing. Martinu Zbořilovi, který Dětskému krizovému centru NOMIA velmi ochotně a účinně pomáhá.

Zobrazit celou událost

 

Školení pro pracovníky Salingeru

 
17. 3. a 24. 3. 2017

Po dva pátky se ve velkém sále poradny NOMIA konalo školení k filmu „Zuřivec“ na téma domácího násilí. Zúčastnili se ho pracovníci z neziskové organizace Salinger a přidali se k nim také studenti, kteří u nás momentálně vykonávají praxi. Lektorem školení byl Mgr. Miroslav Bubeník, vedoucí psychoterapeutického…

Zobrazit celou událost

 

Přednáška „Andílci a spratci“


22. 3. 2017

Přednáška speciálního pedagoga – etopeda Mgr. Jana Vacka byla zaměřena na výchovu dětí i na to, jak je ovlivňuje nejen jejich vlastní rodina, ale také škola a kamarádi. Přítomní rodiče měli jako vždy spoustu dotazů a my věříme, že tyto naše vzdělávací aktivity na téma rodičovství jsou pro ně přínosem.

Zobrazit celou událost

 

Školení pro pracovníky NOMIA

10. 3. 2017

Lektorem školení s názvem „Práce s obětmi trestných činů a bezpečí pomáhajících pracovníků“ vedl Mgr. Miroslav Bubeník. Rozsah byl 8 hodin a školení se účastnili nejen pracovníci v přímé práci, ale i ti, kteří se zabývají např. PR organizace.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška „Sourozenecká rivalita“

8. 3. 2017

Psycholožka Mgr. Lenka Půlpánová hovořila o tom, jak předcházet sporům mezi sourozenci a jak je řešit. Protože v publiku tentokrát převažovaly nastávající maminky, hodně času z přednášky bylo věnováno tématu přípravy dítěte na příchod mladšího sourozence do rodiny.

Zobrazit celou událost

 

Přednáška „Rozvádíme se! A co děti?“

22. 2. 2017

První přednáška z letošního jarního cyklu pro rodiče neměla příliš veselé téma – zabývala se tím, jak děti prožívají rozchod rodičů, jak jim celou situaci vysvětlit a usnadnit a jak jim i po rozvodu zachovat oba rodiče. Lektorkou byla psycholožka PhDr. Jolana Moravcová z Dětského krizového centra NOMIA, která se s touto…

Zobrazit celou událost

 

Předání šeku od Nadačního fondu pomoci

10. 2. 2017

Mgr. Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, nám přivezl šek na částku 95 719 Kč a také nabídku pokračovat ve spolupráci i v tomto roce. Velmi rádi jsme přijali. Tento nadační fond totiž přispívá nejen penězi, ale dokáže předat i cenné zkušenosti, které využijeme pro další rozvoj poradny NOMIA.

Zobrazit celou událost

 

Karneval

9. 2. 2017

Karneval pro nejmenší se koná v klubu maminek každým rokem. Patří mezi velmi oblíbené akce a i letos zaznamenal vysokou návštěvnost. Děti si vyzkoušely různé soutěže a mohly si také za pomoci rodičů vyrobit domeček nebo veselého klauna. A samozřejmě nechyběla hudba a taneční parket.

Zobrazit celou událost

 

Firma Contract Medical opět pomáhá

17. 1. 2017

Společnost Contract Medical International se i letos rozhodla podpořit činnost poradny NOMIA. Zástupci této firmy se přijeli podívat, jak se nám daří, a přivezli nám šek na částku 27 000 Kč. Jejich pomoci si velmi vážíme. Klientů v poradně neustále přibývá a práce je víc a víc – a bez financí bychom jim nemohli účinně pomáhat. DĚKUJEME!

Zobrazit celou událost