VýstřižekDětské krizové centrum NOMIA pořádá přednášku pro rodiče na téma „RODIČ – AUTORITA, NEBO KAMARÁD?“.  Přednáška proběhne ve středu 29. 4. V 16:30 ve velkém sále NOMIA a lektorem bude Mgr. Jan Vacek, speciální pedagog – etoped. Zabývat se tentokrát budeme tím, jaký vliv má na chování dítěte příliš liberální nebo naopak příliš autoritativní přístup rodičů a jak správně nastavit hranice při výchově. Dalším tématem bude neúplná rodina a také to, jak nenásilně včlenit do rodiny nového partnera.  Vstup je zdarma a vítáni jsou nejen rodiče, ale také studenti a všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají. Hlídání dětí po dobu přednášky bude zajištěno.