Dostali jsme ocenění, kterého si velmi vážíme. Ferdinandus Orden 1561 je starobylý rakouský rytířský řád, jehož hlavní náplní je pomoc potřebným a podpora subjektů, které pomoc potřebným poskytují. Řád má mezinárodní působnost. Byl založen roku 1561 Ferdinandem I. Habsburským a v letošním roce slaví 455 let své existence. Jeho současnou činnost dobře prezentují motta: „Pomáháme pomáhat“ a „Rytířství je službou“. Poděkování a ocenění od takového subjektu je proto pro naši poradnu velkou poctou. DĚKUJEME!