Ve dnech 10. a 11. října 2014 se v prostorách Univerzity Hradec Králové koná již tradiční mezinárodní vědecká konference XI. Hradecké dny sociální práce, kterou pořádá Ústav sociální práce UHK.

Tentokrát se jí zúčastní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová-Tominová a také veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Mezi účastníky konference bude i ADRA Nomia, která zde bude prezentovat činnost Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra. Naši psychoterapeuti a sociální pracovníci navštíví nejrůznější odborné semináře a naše koordinátorka praxí bude k dispozici studentům.

Dny sociální práce