Dětské krizové centrum

Jak pomáháme

Pomáháme dětem, které zažívají krizové situace či jsou ohroženy patologickými jevy ve společnosti.

Cílem Dětského krizového centra NOMIA (dále jen DKC) je svou činností pomoci dětem a rodinám ohroženými patologickými jevy ve společnosti, zejména domácím násilím, týráním svěřené osoby, zanedbáváním, zneužíváním a jinou trestnou činností. Pomáháme dětem a jejich rodinám zvládnout krizovou situaci, poskytnout zklidnění a doprovázení. V následné práci stabilizovat celý rodinný systém a pomoci vytvořit klidné prostředí pro zdárný tělesný a psychický vývoj dítěte.  Pomoci rodičům a blízkým příbuzným aktivovat výchovné a komunikační schopnosti tak, aby byli schopni žít v harmonických rodinných vztazích.

Okruh osob

  1. Osoby v krizi
  2. Děti s prožitkem těžkého životního traumatu
  3. Rodiče nebo jiní rodinní příslušníci s dětmi v krizi
 

Poslání a zásady

Naším posláním je přispět ke zkvalitnění života jednotlivců ve společnosti a pomoci tak orientovat tuto společnost k trvalým morálním hodnotám, které udržují lidskou důstojnost a vzájemné soužití v úrovni lásky a respektu.

Poskytování odborné pomoci je postaveno na principech: 

Nezávislosti – poskytujeme pomoc všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Nestrannosti – poskytujeme rady všem klientům bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod.

Diskrétnosti – všechna sdělení klientů považujeme jako důvěrná.

Bezplatnosti

Respektování – respektujeme klientovo právo na informace, vyjádření přání, potřeb, názorů a rozhodnutí klienta, poradce respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupení od ní bez uvedení důvodu.

Dětské krizové centrum NOMIA je registrovanou sociální službou krizové pomoci dle § 60 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v aktuálním znění.

Kontakt:  +420 606 824 104

Provozní doba:

PO 8 – 16
ÚT 8 – 16
ST 8 – 16
ČT 8 – 16
8 – 16