Domů

Poradna pro oběti násilí

Cílem poradny je svou činností, v oblasti psychosociální a trestně – právní, zajistit pomoc osobám či rodinnému systému, kde se vyskytlo domácí násilí nebo jiná trestná činnost.  Pomoc je poskytována nejen obětem, ale i pachatelům trestné činnosti. Znovu začlenění výše zmíněné osoby do běžného života a zkvalitnění úrovně prožívání a ohledem na preferované hodnoty.

Zobrazit více

 

Dětské krizové centrum

Cílem Dětského krizového centra NOMIA (dále jen DKC) je svou činností pomoci dětem a rodinám ohroženými patologickými jevy ve společnosti, zejména domácím násilím, týráním svěřené osoby, zanedbáváním, zneužíváním a jinou trestnou činností.

Zobrazit více