Domů

Poradna pro oběti násilí

Cílem Poradny je poskytovat odbornou pomoc osobám nebo celým rodinám, kde se vyskytlo domácí násilí, nebo kde se osoby nebo rodiny s jejich členy staly obětí trestné činnosti. Pracujeme také s rodinami, manželskými a partnerskými páry s problematikou násilí ve vztazích a s prožitky traumatických událostí. Pomoc a podpora je poskytována formou psychologického poradenství, psychoterapie, sociální práce, psychiatrických intervencí a právního (trestně právního) poradenství. Práce je zaměřena též na prevenci násilí u osob, které pociťují obtíže se zvládáním vlastní agrese (Program práce s agresí).

Zobrazit více

 

Dětské krizové centrum

Cílem Dětského krizového centra NOMIA (dále jen DKC) je svou činností pomoci dětem a rodinám ohroženými patologickými jevy ve společnosti, zejména domácím násilím, týráním svěřené osoby, zanedbáváním, zneužíváním a jinou trestnou činností.

Zobrazit více